Bayani Bash Kurdistan

Bayani Bash Kurdistan Free Listening

Hersh Qadir Bayani Bayani Bash Kurdistan NRT 21.8.2017

Hersh Qadir Bayani Bayani Bash Kurdistan NRT 21.8.2017

2:44

MAJID 2013 - bayani bash azezm

MAJID 2013 - bayani bash azezm

5:37

Kurdistan tv bayani bash taknalojyay sardam bo nazoki (Infertility)

Kurdistan tv bayani bash taknalojyay sardam bo nazoki (Infertility)

48:49

Hersh Qadir Bayani Bash Kurdistan NRT 15.12.2017

Hersh Qadir Bayani Bash Kurdistan NRT 15.12.2017

3:46

Hersh Qadir Bayani Bash Kurdistan NRT 9.12.2017

Hersh Qadir Bayani Bash Kurdistan NRT 9.12.2017

2:18

Vahid Alinezhad Bayani Bash Kurdistan Kurdistan Tv

Vahid Alinezhad Bayani Bash Kurdistan Kurdistan Tv

19:07

Hersh Qadir Bayani Bash Kurdistan NRT 17.12.2017

Hersh Qadir Bayani Bash Kurdistan NRT 17.12.2017

3:28

bayani bash  kurdistan tv

bayani bash kurdistan tv

16:55

Hersh Qadir Bayani Bash Kurdistan Rastawxo

Hersh Qadir Bayani Bash Kurdistan Rastawxo

2:26

Hersh Qadir Bayani Bash Kurdistan NRT 13.3.2017

Hersh Qadir Bayani Bash Kurdistan NRT 13.3.2017

1:57

Hersh Qadir Bayani Bash Kurdistan NRT

Hersh Qadir Bayani Bash Kurdistan NRT

2:47

Hersh Qadir Bayani Bash Kurdistan NRT 1.1.2018

Hersh Qadir Bayani Bash Kurdistan NRT 1.1.2018

3:00

Hersh Qadir Bayani Bash Kurdistan NRT 19.11.2017

Hersh Qadir Bayani Bash Kurdistan NRT 19.11.2017

1:55

Hersh Qadir Bayani Bash Kurdistan NRT 20.8.2017

Hersh Qadir Bayani Bash Kurdistan NRT 20.8.2017

3:01

Hersh Qadir Bayani Bash Kurdistan NRT 5.3.2018

Hersh Qadir Bayani Bash Kurdistan NRT 5.3.2018

2:34

Hersh Qadir Bayani Bash Kurdistan NRT 3.12.2017

Hersh Qadir Bayani Bash Kurdistan NRT 3.12.2017

2:45

Hersh Qadir Bayani Bash Kurdistan NRT 13.8.2017

Hersh Qadir Bayani Bash Kurdistan NRT 13.8.2017

2:24

Hersh Qadir Bayani Bash Kurdistan NRT 29.9.2017

Hersh Qadir Bayani Bash Kurdistan NRT 29.9.2017

2:58

Hersh Qadir Bayani Bash Kurdistan NRT 12.10.2017

Hersh Qadir Bayani Bash Kurdistan NRT 12.10.2017

3:10

Hersh Qadir Bayani Bash Kurdistan NRT 21.9.2017

Hersh Qadir Bayani Bash Kurdistan NRT 21.9.2017

3:25

ღ گۆرانی و وێــــنە ღ'

ღ گۆرانی و وێــــنە ღ'

02:25